انبوه سازی

شرکت ماهان بتن فرزانگان طی قرارداد سه جانبه فیمابین این شرکت ، بانک مسکن و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ، مبادرت به ساخت ۳۲۰ واحد مسکونی با نام پروژه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد نموده که از این تعداد تعداد ۲۱۶ واحد طی ۹ بلوک ۲۴ واحدی مربوط به شرکت تعاونی مسکن مهر شهاب خودرو و تعداد ۱۰۴ واحد مسکونی مربوط به شرکت تعاونی مسکن مهر طلوع سایپا یدک میباشد.

ماهان بتن فرزانگان
BizStudio by Sketch Themes