پیمانکار برق

شرکت تولیدی و پیمانکاری ماهان بتن فرزانگان افتخار دارد به انجام پروژه های کلید در دست انتقال نیرو ( احداث ، بهینه سازی توسعه ، نیرورسانی ، تیرگذاری و جابجایی ) و انجام قراردادهای پروژه های انتقال نیروی ۲۰ کیلوولت زمینی ، پروژه های انتقال نیروی ۲۰ کیلوولت هوایی سیم آلومینیوم ، پروژههای انتقال نیروی ۲۰ کیلو ولت کابل خودنگهدار ، پروژه های انتقال نیروی فشار ضعیف کابل مسی ، پروژه های انتقال نیروی فشار ضعیف کابل خودنگهدار ، نصب انشعابات ، پروژه های نصب و راه اندازی پست های هوایی ( ترانسفورماتورهای ۲۵ کاوا – ۵۰ کاوا – ۱۰۰ کاوا – ۱۵۰ کاوا – ۲۰۰ کاوا – ۲۵۰ کا.ا – ۳۱۵ کاوا و ۴۰۰ کاوا ) همچنین نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای کامپکت.

ماهان بتن فرزانگان
BizStudio by Sketch Themes